Kurumsal | Kişisel Veri Paylaşımı & İletişim İzni | Öztürkler Otomotiv Sakarya
Lukoil
BENZİN 95 24.29 TRY MOTORİN 23.44 TRY EURODİESEL 23.48 TRY LPG 10.68 TRY

Kişisel Veri Paylaşımı & İletişim İzni

Kişisel veri” ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, yaş, cinsiyet, medeni durum, adres, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu, motorlu taşıt marka, model ve plakası gibi bilgilerin yanı sıra alışveriş bilgileri, harcama tercih ve alışkanlıkları, dahil olunan kampanyalar, hobi ve ilgi alanları, fatura bilgileri, konum/lokasyon verileri gibi belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir.

“Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu belgeyi imzalamakla, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Öztürkler Otomotiv A.Ş. ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Doğuş Otomotiv) ile Doğuş Otomotiv’in yetkili satıcı ve servisleri (www.dogusotomotiv.com.tr) tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklan-masına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler aşağıdakiler ile sınırlıdır:
1- Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. (www.dogusmusterisistemleri.com)
2- Doğuş Holding A.Ş. (www.dogusgrubu.com.tr)
3- Doğuş Holding iştirakleri (www.dogusgrubu.com.tr)
4- Doğuş Otomotiv iştirakleri (www.dogusotomotiv.com.tr)
5- Doğuş Otomotiv’in ithalatını yaptığı araçların üretici firmaları (www.dogusotomotiv.com.tr)
6- Doğuş Otomotiv yetkili satıcı ve yetkili servisleri (www.dogusotomotiv.com.tr)
7- Doğuş Otomotiv adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar
Verileriniz yukarıda belirtilenler dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Bu işlemleri aşağıdaki bağlantıdan yapabilirsiniz:

Şikayet

İLETİŞİM İZNİ İPTAL FORMU
Onay iptali için aşağıdaki bilgilerinizi girip formu göndermeniz halinde size bundan sonra firmamızdan hiç bir şekilde mail yada gsm text/WhatsApp mesajı gönderilmeyecektir.
TC NR
GSM NR +90
NEREDEYİZ?