Sigorta | Sağlık Sigortası | Öztürkler Otomotiv Sakarya
Lukoil
BENZİN 95 27.32 TRY MOTORİN 30.01 TRY EURODİESEL 30.05 TRY LPG 11.22 TRY

Sağlık Sigortası

Herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarınızı, seçtiğiniz ürüne bağlı olarak karşılayan, poliçe teminat süreniz boyunca sağlığınızı güvence altına alan bir sigortadır.

"Sağlık poliçenizi yaptırın, hem sağlığınızı güvence altına alın hem de istediğiniz sağlık kurumundan hizmet alma ayrıcalığını yaşayın."

Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Özel sağlık sigortası, sigortalının hastalık veya kazalar nedeniyle oluşacak sağlık harcamalarını ve bunlardan kaynaklı riskleri önceden telafi etmeye yönelik hazırlanmış güvence planlarıdır. Oluşan riskler poliçede söz edilen, genel ve özel şartlar dahilinde, belirlenen limitler doğrultusunda karşılanır. Sağlık sigortası, sigortalılara hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Buradaki en önemli konu ihtiyaçlara uygun ve doğru teminat kapsamı olan bir poliçedir.

Sağlık poliçelerinde 2 türlü sigorta teminatı bulunur.

1) Yatarak Tedavi Teminatı
2) Ayakta Tedavi Teminatı


Her iki teminat kapsamının sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre değişen hizmetleri vardır.

Yatarak Tedavi Teminatları

Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hastaneye yatırılmayı ve/veya günlük hastane işlemlerini ve/veya acil hizmetleri gerektiren teminat kapsamı dahilindeki tedavi harcamalarını kapsar.

Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır:

- Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
- Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler,
- Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),
- Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
- İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
- Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.
- Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
- Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
- Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri,
- Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,
- Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
- Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri,
- 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları,
-Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

- Hekim muayenesi
- Tanı amaçlı incelemeler
- İlaçlar
- Fizik tedavi

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar.

Özel sağlık sigortası yaptırmanın size sağladığı avantajlar:

1. Herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi görmeniz gerektiğinde özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden poliçe süreniz olan 1 yıl boyunca yararlanırsınız.
2. Hastalanmanız halinde özel sağlık kuruluşlarında gördüğünüz tedavilerle ilgili sizin karşılayamayacağınız yüksek giderleri karşılarsınız.
3. Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçersiniz.
4. Özel sağlık kuruluşlarından otel konforu ile yararlanır, en kaliteli hizmeti alır ve kendinizi ayrıcalıklı hissedersiniz.
5. Herhangi bir kaza ya da hastalık geçirmeniz sonucu ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı satın aldığınız ürüne bağlı olarak yurt içinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılarsınız.
6. Seçtiğiniz ürüne bağlı olarak yurt dışında da kaza ya da hastalık geçirdiğinizde poliçe teminatlarınıza göre tüm masraflarınızı ödersiniz.

Üstelik, kendiniz ile eş ve çocuklarınızın özel sağlık sigortası primlerini vergiden düşebilirsiniz.

Özel sağlık sigortası priminizi;

• Bordrolu olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız brüt kazancınızın %5'ini asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.

• Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefseniz beyan ettiğiniz yıllık gelirin %5'ini asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Özel sağlık sigortası yaptırırken ücreti etkileyen en önemli unsurlar kişinin sağlık geçmişi, aileden gelen kalıtsal bir hastalığı olup olmadığı ve poliçenin içerdiği teminatlardır.

Sağlık sigortası yaptırırken hem sigorta şirketi hem de sigorta yaptıran kişinin dikkat etmesi gereken konular bulunmaktadır.

Sigorta Şirketi Neleri İnceliyor?

Sağlık sigortası hizmeti sunan sigorta şirketleri, sigorta yaptıracak kişinin;

- Yaşı, cinsiyeti, medeni hali gibi kişisel bilgilerini,
- Mevcut sağlık durumunu,
- Kalp – damar, şeker gibi sistemik bir rahatsızlığının olup olmadığını,
- Önceden geçirmiş olduğu hastalıklarını,
- Aile geçmişinde var olan kalıtsal hastalıklarını
inceleyerek, sigorta süresi boyunca oluşabilecek risklere göre poliçe fiyatını belirlemektedir. Hastalık oluşması ne kadar muhtemel ise poliçenin içereceği tedavi teminatları da yükseleceğinden hastalıklara karşı yüksek risk altında olan kişilerin primleri daha yüksek, düşük risk taşıyan kişilerin ödeyeceği primler daha düşük olacaktır.

Bazı hastalıklarda ve doğum masrafları gibi teminatlarda bekleme süresi uygulanmakta, bu bekleme süresinin sonunda hastalığa ilişkin tedavi teminatı poliçeye eklenmektedir.

Sigorta şirketinin kişinin sağlık durumunu ve risklerini daha iyi takip edebilmesi ve yıllar içinde daha uygun fiyatlar verebilmesi için özel sağlık sigortası yaptırmaya ne kadar erken başlanırsa o kadar avantajlı olacaktır.

Sigortalının Dikkat Etmesi Gereken Durumlar

Özel sağlık sigortası ücretleri belirlenirken, sigorta yaptıracak kişinin seçimleri de önemlidir.

Örneğin sigortanın geçerli olacağı hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının yaygınlığı fiyatları etkileyen bir unsurdur. Sigortalı bu kuruluşları kısıtlayabilir veya artırabilir.

Bunun yanı sıra sağlık sigortasının içereceği ek teminatlar da sigortalı tarafından belirlenebilmektedir. Yatarak tedavi sağlık sigortasında standarttır. Poliçeye yatarak tedavi dışında ayakta tedavi, yurtdışı teminatı ve doğum teminatı gibi ek teminatlar dahil edildiğinde, sigorta ücreti de farklılaşacaktır

Ek teminatlara ilişkin limitler de sigorta ücretlerini etkilemektedir. Örneğin ayakta tedavi teminatı için “1000 TL’ye kadar” gibi bir limit konabilmektedir. Kişinin yıl içindeki ortalama sağlık harcamaları göz önüne alınarak, bu şekilde bir limit seçimi yapılabilir, böylece fazdan prim ödemesinin önüne geçilebilir. Tüm teminatlar için limitsiz seçeneği de bulunmaktadır.

Sağlık sigortası oldukça önemli detaylar içeren bir sigorta türüdür ve yaptırmadan önce mutlaka farklı sigorta paketleri incelenmelidir. Önemli sağlık sorunları karşısında büyük ödemelerle karşılaşmamak için yeterli ve ihtiyaçları tam olarak karşılayan bir özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

NEREDEYİZ?